Change language English Polski

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków spo?ecznych i innych - na temat ró?nych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Wi?cej

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

ISSN: 1644-6526

Kwartalnik

Wydawca: Fundacja Dzieci Niczyje


 

Lista czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego - 9 punktów (cz??? B)

Bazy: CEJSH, Index Copernicus, BazHum


 

Bie??cy numer: Vol. 14 Nr 4 Wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym

 

Od 2014 roku kwartalnik "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest publikowany wy??cznie w wersji elektronicznej na stronie dzieckokrzywdzone.fdn.pl.

 

CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do zg?aszania tekstów dotycz?cych szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci.