Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Więcej

Call for papers

 

Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci.

Artykuły teoretyczne i empiryczne powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów oraz z procedurą recenzowania tekstów.

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdn.pl.

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (6 punktów).