Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Więcej

Procedura recenzowania

  1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
  3. Recenzje mają formę pisemną i zakończone są jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Mogą również zawierać uwagi dotyczące dokonania niezbędnych zmian i warunkujące dopuszczenie tekstu do publikacji. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są zawarte w formularzu recenzji.
  4. Autor artykułu jest informowany przez redakcję o wyniku procesu recenzowania oraz o ewentualnej potrzebnie zmian w tekście.
  5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kwartalnika.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo uaktualnia na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.

Formularz recenzencki PDF DOC

Review form PDF DOC

Recenzenci:
Elżbieta Czyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie
Jolanta Szymańczak, Biuro Analiz Sejmowych
Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski
Renata Durda, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psycholigicznego
Maria Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski
Anna Piekarska, Uniwersytet Warszawski
Recenzenci w 2015 r.:
dr Magdalena Arczewska, ISNS UW 
dr Julia Barlińska, Instytut Psychologii, UW
prof. Maria Beisert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dominik Borek
Alicja Budzyńska, Fundacja Dzieci Niczyje 
Maciej Chodorek,  Fundacja Dzieci Niczyje 
Monika Ciechomska, pomocrodzicom.pl
dr Magdalena Czub, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Łukasz Drozda, SGH
Aleksandra Ejsmont, Radca prawny 
Małgorzaty Gontarek, psychoterapeutka
Anna Głogowska, prawnik, doktorantka (handel ludźmi) i pracownik Centrum Praw Kobiet
Agnieszka Gmitrowicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dorota Hildebrand-Mrowiec, Sędzia
dr Anna Jakubowska-Winecka, Zakład Psychologii Zdrowia - Centrum Zdrowia Dziecka
Teresa Jaśkiewicz - Obydzińska, Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 
Lucyna Kicińska, Fundacja Dzieci Niczyje
dr Lucyna Kirwil, Uniwersytet SWPS
Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej   
Magdalena Kocon-Różycka, pomocrodzicom.pl
Dominika Kozłowska, Znak
Kazimiera Król, Instytut Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Marta Lemańska - Chylińska, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego
Marta Niedźwiedzka, Fundacja Dzieci Niczyje
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Wydział Nauk Społecznych, UG
prof. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Jerzy Słyk, UKSW
Aneta Trylińska, Stowarzyszenie Interwencji prawnej         
Ewa Ważny, Sędzia
dr Anna Witeska-Młynarczyk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Marcin Wojtasik, ISNS UW
Beata Wojtkowska, Fundacja Dzieci Niczyje
Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje, Uniwersytet Warszawski
Jacek Zyśko, Biuro Rzecznika Praw Dziecka