Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Więcej

Redakcja

Redaktorka naczelna

dr Monika Sajkowska, Fundacja Dzieci Niczyje

Kolegium redakcyjne

Maria Keller–Hamela (z–ca red. naczelnej), Fundacja Dzieci Niczyje

Gabriela Kühn, Fundacja Dzieci Niczyje

Katarzyna Makaruk, Fundacja Dzieci Niczyje

Renata Szredzińska, Fundacja Dzieci Niczyje

Joanna Włodarczyk, Fundacja Dzieci Niczyje, Uniwersytet Warszawski

Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci NiczyjeUniwersytet Warszawski

Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dzieci Niczyje

Redaktorzy tematyczni

Agnieszka Izdebska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - psychologia

Justyna Podlewska, Fundacja Dzieci Niczyje - prawo

Redaktor statystyczny

Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci NiczyjeUniwersytet Warszawski

Sekretariat redakcji 

Joanna Włodarczyk (redakcja@fdn.pl)

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Maria Beisert, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Kevin D. Browne, University of Nottingham, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Anna Brzezińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Mark Chaffin, University of Oklahoma Health Science Center, USA

Elżbieta Czyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie

Renata Durda, Instytut Psychologii Zdrowia

Prof. Marian Filar, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Prof. Dorota Iwaniec, profesor emerytowany Uniwersytetu w Belfaście

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski

Teresa Jaśkiewicz–Obydzińska, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Dr hab. Maria Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski

Dr Violetta Kwiatkowska–Wójcikiewicz, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Prof. Ingrid Leth, profesor emerytowany University of Copenhagen, Dania

Prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Dr Anna Piekarska, Uniwersytet Warszawski

 

Redakcja i korekta - Maciej Czerwiński

Skład - Norbert Grzelka